Gautų dovanų registracijos žurnalas


Eil. Nr.

Dovaną įteikė (fizinio asmens vardas pavardė, juridinio asmens pavadinimas)

Dovanos pavadinimas (apibūdinimas)

Dovanos įteikimo proga (aplinkybės), vieta, data

Įmonės darbuotojo, kuriam įteikta dovana, pareigos

Dovanos statusas (priimta ir saugoma, sunaikinta, grąžinta dovanotojui, kt.)