Gerbiami pirkėjai, pranešame, kad nuo 2022 m. sausio lauko ūkininkų turgelis perkeltas į aikštę arčiau Taikos prospekto.

 KORUPCIJOS PREVENCIJA.

PRANEŠK APIE PAŽEIDIMĄ

Asmuo gali pateikti informaciją apie pažeidimą įstaigoje: galbūt apie rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą.

UŽTIKRINAME ASMENS IR JO PATEIKTOS INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ (išskyrus atvejus, kai to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą bei asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją). ASMENIUI DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ PATEIKIMO NEATSIRANDA JOKIA SUTARTINĖ AR DELIKTINĖ ATSAKOMYBĖ.

Informaciją apie pažeidimą asmuo gali pateikti:

1) viešai;

2) kompetentingai institucijai tiesiogiai;

3) tiesiogiai UAB „Senasis turgus“:

  • Asmeniui, paskirtam atsakingu už korupcijos prevenciją ir priežiūrą;

Per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą pranešimą apie pažeidimą teikiant:

  • elektroniniu paštu  administracija@senasisturgus.lt arba pasitikėjimo telefonu 846 412 507;
  • užpildant šią ANONIMIŠKO PRANEŠIMO FORMĄ:


Esami ir buvę UAB „Senasis turgus“ darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais susiję su UAB „Senasis turgus“, gali pateikti pranešimą apie pažeidimus, dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėto veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • kitų pažeidimų, keliančių grėsmę viešajam interesui.


UAB „Senasis turgus“ pranešimų apie pažeidimus nagrinėjimas remiasi teisės aktais:
Lietuvos Respublikos pranešėjų a psaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo