Informacija apie darbo užmokestį

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų  reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto  svetainėms aprašo patvirtinimo“ pateikiame informaciją apie darbo užmokestį.


Darbuotojų pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius 2020 m.

2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Darbuotojų skaičius 2020 m. IV ketvirtis

2020 m. IV ketv., vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, EUR

Administracija

3

1066

3

1506

Inspektoriai

3

623

3

668

Valytojai

5

607

7

607